For english scroll down - pour le français défiler vers le bas - für deutsch nach unten scrollen

Marcia's mogelijkheden

Marcia Bamberg Swing Quartet:


* Als volledig kwartet met zang, twee maal gitaar en contrabas 
* Als trio met zang en twee maal gitaar 
* Als duo met zang en gitaar   
    
Het Swing Quartet is eventueel naar wens uit te breiden met aanvullende muzikanten.    

Theaterconcerten:

Het Marcia Bamberg Swing Quartet kan ook geboekt worden voor prachtige luisterconcerten in een theaterachtige sfeer. Naast de prachtige muziek vertelt Marcia over de achtergrond van de liedjes, het leven van Django Reinhardt en de geschiedenis de gipsy swing muziek. Een avond vol gezelligheid en romantiek!

Bruiloften: 

Het Marcia Bamberg Swing Quartet is uitermate geschikt als prachtige omlijsting voor uw bruiloft, zowel receptie als feestavond. Bent u op zoek naar muziek tijdens de huwelijksceremonie? Ook dat kan en wel op meerdere manieren:  zowel als kwartet, trio  maar ook met alleen zang en gitaar, kortom... alles is mogelijk!

 

Kerstspecial: 

In de weken voor kerst speelt het Swing Quartet naast het bestaande repertoire ook prachtige kerstnummers in gipsy swingstijl, bijzonder geschikt voor kerstfeestjes, kerstborrels en kerstconcerten!

Marcia Solo:

Als solo zangeres met orkestbanden en voor bij uw eigen formatie/orkest (praktisch alle stijlen mogelijk)

Vocal Coach:

Als Vocal Coach (voor meer informatie zie Vocal Coach pagina)

Nieuw: 'Marcia Bamberg Sings!'

Vanaf begin 2020 is Marcia zowel solo als met pianist Jasper Van der Molen te boeken met mooie easy listening (jazz)muziek geschikt voor zeer uiteenlopende gelegenheden: als entertainment voor in uw zorginstelling, uw huwelijksceremonie, receptie of diner, verjaardagsfeest, kerst/bedrijfsborrel, als achtergrond in uw restaurant, enz...

 

Voor vragen over de verschillende mogelijkheden kunt u  vrijblijvend contact opnemen via mail, app of telefoon. (zie contactgegevens)

BOOKING OPTIONS 
The options for booking Marcia are very varied: 

Marcia Bamberg Swing Quartet: 
* As a complete quartet with vocals, twice guitar and double bass 
* As a trio with vocals and twice guitar 
* As a duo with vocals and guitar 

 The Swing Quartet can optionally be expanded with additional musicians as desired. 

Theaterconcerts:
The Marcia Bamberg Swing Quartet can also be booked for beautiful listening concerts in a theater-like atmosphere. In addition to beautiful music, Marcia tells about the background of the songs, the life of Django Reinhardt and the history of gipsy swing music. An evening full of fun and romance.

Weddings:
The Marcia Bamberg Swing Quartet is ideal as a beautiful setting for your wedding, both reception and party evening. Are you looking for music during the wedding ceremony? That is also possible in several ways: as a quartet, trio but also with vocals and guitar or vocals and piano ... in short, everything is possible!

Christmas special:
In the weeks leading up to Christmas, the Swing Quartet plays not only the existing repertoire, but also beautiful Christmas songs in a gipsy swing style, particularly suitable for Christmas parties and Christmas concerts!

Marcia solo: 
As a solo singer for your own formation /orchestra (practically all styles possible). 

Vocal Coach: 
As a Vocal Center Vocal Coach (for contact see Vocal Coach page) 

New: 'Marcia Bamberg Sings!'
From the beginning of 2020, Marcia can be booked both solo and with pianist Jasper Van der Molen with beautiful easy listening (jazz) music suitable for very diverse occasions: your wedding ceremony, reception or dinner, birthday party, Christmas / company drink, as background in your restaurant, etc. ...

 For questions about the different options you can contact us by email, app or telephone. (see contact details) 

 

OPTIONS DE RÉSERVATION 
Les options de réservation Marcia sont très variées: 

Marcia Bamberg Swing Quartet: 
* Quartet complet: Marcia, deux fois guitare et contrebasse 
* Trio: Marcia et deux fois guitare 
* Duo: Marcia et guitare 

Le Swing Quartet peut éventuellement être complété par d’autres musiciens si vous le souhaitez. 

Concerts de théâtre:
Le Marcia Bamberg Swing Quartet peut également être réservé pour de beaux concerts d'écoute dans une ambiance de théâtre. En plus de la belle musique, Marcia raconte l'arrière-plan des chansons, la vie de Django Reinhardt et l'histoire de la musique swing gitane. Une soirée pleine de plaisir et de romance. (Langues: Néerlandais et Anglais). 

Mariages:
Le Marcia Bamberg Swing Quartet est idéal comme cadre magnifique pour votre mariage, à la fois pour la réception et la soirée. Vous recherchez de la musique lors de la cérémonie de mariage? C'est aussi possible de plusieurs façons: à la fois en quatuor, en trio mais aussi au chant et à la guitare ou au chant et au piano ... bref, tout est possible!

Spécial Noël:
Dans les semaines qui précèdent Noël, le Swing Quartet joue non seulement le répertoire existant, mais aussi de belles chansons de Noël dans un style gypsy swing, particulièrement adaptées aux fêtes de Noël et concerts de Noël!

Marcia solo: 
En tant que chanteur solo pour votre propre formation /orchestre (pratiquement tous les styles possibles). 

Vocal Coach: 
En tant que Vocal Coach du Vocal Center (pour les contacts, voir la page Vocal Coach) 

Nouveau: 'Marcia Bamberg Sings!'
À partir de 2020, Marcia pourra également être réservée avec pianiste Jasper van der Molen. À partir du début de 2020, Marcia peut être réservé en solo et avec le pianiste Jasper Van der Molen pour easy listening (jazz) musique adaptée à une grande variété d'occasions: votre cérémonie de mariage, réception ou dîner, fête d'anniversaire, Noël / boisson d'entreprise, comme arrière-plan dans votre restaurant, etc. ...

Pour toute question concernant les différentes options, vous pouvez nous contacter par email, application ou téléphone. (voir coordonnées) 

 

BUCHUNGSOPTIONEN 
Die Möglichkeiten zur Buchung von Marcia sind sehr vielfältig: 

Marcia Bamberg Swing Quartett: 
* Als komplettes Quartett mit Gesang, zweimal Gitarre und Kontrabass 
* Als Trio mit Gesang und Gitarre 
* Als Duo mit Gesang und Gitarre 

Optional kann das Swing-Quartett um weitere Musiker erweitert werden. 

Theaterkonzerte:
Das Marcia Bamberg Swing Quartet kann auch für schöne Hörkonzerte in einer theaterähnlichen Atmosphäre gebucht werden. Neben der schönen Musik erzählt Marcia über den Hintergrund der Songs, das Leben von Django Reinhardt und die Geschichte der Zigeuner-Swing-Musik. Ein Abend voller Spaß und Romantik! (Sprachen: Niederländisch und Englisch)

Hochzeiten:
Das Marcia Bamberg Swing Quartet ist ideal als wunderschöner Rahmen für Ihre Hochzeit, sowohl für den Empfang als auch für den Partyabend. Suchen Sie Musik während der Hochzeitszeremonie? Das ist auch auf verschiedene Arten möglich: sowohl als Quartett, Trio als auch mit Gesang und Gitarre oder Gesang und Klavier ... kurz gesagt, alles ist möglich!

Weihnachtsspecial:
In den Wochen vor Weihnachten wird das Swing Quartet neben dem vorhandenen Repertoire auch schöne Weihnachtslieder im Zigeuner-Swing-Stil spielen, die sich besonders für Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeiern und Weihnachtskonzerte eignen!

Als Solosänger für Ihre eigene Formation / Orchester (praktisch alle Stile möglich). 

Vocal Coach: 
Als Vocal Center Vocal Coach (Kontakt siehe Vocal Coach Seite) 

Neu: 'Marcia Bamberg Sings!'
Ab Anfang 2020 kann Marcia sowohl alleine als auch mit dem Pianisten Jasper Van der Molen mit wunderschöner Easy-Listening-Musik (Jazz) gebucht werden, die für eine Vielzahl von Anlässen geeignet ist: Hochzeitszeremonie, Empfang oder Abendessen, Geburtstagsfeier, Weihnachts- / Firmengetränk, als Hintergrund in Ihrem Restaurant usw...

Bei Fragen zu den verschiedenen Optionen können Sie uns per E-Mail, App oder Telefon kontaktieren. (siehe Kontaktdaten)