For english scroll down - pour le français défiler vers le bas - für deutsch nach unten scrollen

Marcia's mogelijkheden

De mogelijkheden om Marcia te boeken zijn zeer uiteenlopend:   

Marcia Bamberg Swing Quartet:
* Als volledig kwartet met zang, twee maal gitaar en contrabas 
* Als trio met zang en twee maal gitaar 
* Als duo met zang en gitaar   
    
Het Swing Quartet is eventueel naar wens uit te breiden met aanvullende muzikanten.     

Kerst Special:
In de weken voor kerst speelt het het Swing Quartet naast het bestaande repertoire ook prachtige kerstnummers in gipsy swingstijl, bijzonder geschikt voor kerstfeestjes, kerstborrels en kerstconcerten!

Marcia solo:
Als solo zangeres voor bij uw eigen formatie (praktisch alle stijlen mogelijk).

Vocal Coach:   
Als Vocal Center zangcoach (voor contact zie Vocal Coach pagina)    

Nieuw:
 Vanaf 2020 zal Marcia ook te boeken zijn met pianist voor mooie easy listening muziek!
 

Voor vragen over de verschillende mogelijkheden kunt u  vrijblijvend contact opnemen via mail, app of telefoon. (zie contactgegevens)

 

BOOKING OPTIONS 
The options for booking Marcia are very varied: 

Marcia Bamberg Swing Quartet: 
* As a complete quartet with vocals, twice guitar and double bass 
* As a trio with vocals and twice guitar 
* As a duo with vocals and guitar 

 The Swing Quartet can optionally be expanded with additional musicians as desired. 

Christmas Special: 
In the weeks leading up to Christmas, the Swing Quartet plays not only the existing repertoire, but also beautiful Christmas songs in a gipsy swing style, particularly suitable for Christmas parties and Christmas concerts! 

Marcia solo: 
As a solo singer for your own formation (practically all styles possible). 

Vocal Coach: 
As a Vocal Center Vocal Coach (for contact see Vocal Coach page) 

New: 
From 2020 Marcia will also be bookable with pianist for beautiful easy listening music! 

 For questions about the different options you can contact us by email, app or telephone. (see contact details) 

 

OPTIONS DE RÉSERVATION 
Les options de réservation Marcia sont très variées: 

Marcia Bamberg Swing Quartet: 
* Quartet complet: Marcia, deux fois guitare et contrebasse 
* Trio: Marcia et deux fois guitare 
* Duo: Marcia et guitare 

Le Swing Quartet peut éventuellement être complété par d’autres musiciens si vous le souhaitez. 

Spécial Noël:
Dans les semaines qui précèdent Noël, le Swing Quartet joue non seulement le répertoire existant, mais aussi de belles chansons de Noël dans un style gypsy swing, particulièrement adaptées aux fêtes de Noël et concerts de Noël! 

Marcia solo: 
En tant que chanteur solo pour votre propre formation (pratiquement tous les styles possibles). 

Vocal Coach: 
En tant que Vocal Coach du Vocal Center (pour les contacts, voir la page Vocal Coach) 

Nouveau: 
À partir de 2020, Marcia pourra également être réservée avec un pianiste. 

Pour toute question concernant les différentes options, vous pouvez nous contacter par email, application ou téléphone. (voir coordonnées) 

 

BUCHUNGSOPTIONEN 
Die Möglichkeiten zur Buchung von Marcia sind sehr vielfältig: 

Marcia Bamberg Swing Quartett: 
* Als komplettes Quartett mit Gesang, zweimal Gitarre und Kontrabass 
* Als Trio mit Gesang und Gitarre 
* Als Duo mit Gesang und Gitarre 

Optional kann das Swing-Quartett um weitere Musiker erweitert werden. 

Weihnachtsangebot: 
In den Wochen vor Weihnachten spielt das Swing Quartet nicht nur das vorhandene Repertoire, sondern auch schöne Weihnachtslieder im Zigeunerschwungstil, besonders geeignet für Weihnachtsfeiern und Weihnachtskonzerte! 

Marcia solo: 
Als Solosänger für Ihre eigene Formation (praktisch alle Stile möglich). 

Vocal Coach: 
Als Vocal Center Vocal Coach (Kontakt siehe Vocal Coach Seite) 

Neu:
Ab 2020 wird Marcia auch mit Pianistin für schöne Easy Listening-Musik buchbar sein! 

Bei Fragen zu den verschiedenen Optionen können Sie uns per E-Mail, App oder Telefon kontaktieren. (siehe Kontaktdaten)