New section

 

For english scroll down - pour le français défiler vers le bas - für deutsch nach unten scrollen

Marcia Bamberg Swing QUartet

Met Ronald Weel en John Ligthart op gitaar en Daniël Gueli op contrabas zingt Marcia Bamberg met veel passie de meest prachtige Franse en Engelse liedjes in de muziekstijl van Django Reinhardt, de grondlegger van de gipsyjazz muziek. De ‘gipsyjazz’ of ook wel ‘gipsy swing’ muziek is in Nederland bekend geworden door onder andere het Rosenberg Trio. 

Het grootste deel van het repertoire van het Marcia Bamberg Swing Quartet komt oorspronkelijk uit de jaren ´20, ´30 en ´40 en is destijds geschreven voor diverse musicals en films. Door artiesten als Fats Domino, Billy Holiday, The Andrew Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand en Edith Piaf zijn veel van deze liedjes wereldberoemd geworden. 

 

In die eerste helft van de 20ste eeuw is deze muziek ook terecht gekomen bij de uiterst muzikale zigeuner families die de wereld rondreisden en, tot op de dag van vandaag, hun versies van deze liedjes spelen. Hun specifieke muziekstijl nodigt uit tot dansen en zorgt voor veel vrolijkheid en romantiek, waardoor het publiek zich al snel op een terrasje in met mooie Parijs waant…

Django Reinhardt

Django Reinhardt

Het Marcia Bamberg Swing Quartet kan ook geboekt worden voor prachtige luisterconcerten in een theaterachtige sfeer. Naast de prachtige muziek vertelt Marcia over de achtergrond van de liedjes, het leven van Django Reinhardt en de geschiedenis de gipsy swing muziek. Een avond vol gezelligheid en romantiek. 

In de weken voor kerst speelt het het Swing Quartet naast het bestaande repertoire ook prachtige kerstnummers in gipsy swingstijl, bijzonder geschikt voor kerstfeestjes, kerstborrels en kerstconcerten!

BIOGRAFIE 

Het Marcia Bamberg Swing Quartet is in 2018 ontstaan door de gezamenlijke liefde van Marcia, Ronald, Daniël en John voor de gipsy swing muziek. 

Marcia, Ronald en Daniël leerden John Ligthart kennen, die al menig jaren een bekend gitarist is in deze muziekscene. Tijdens het jaarlijkse Django Reinhardt Festival te Fontainebleau in Frankrijk haalden zij hun muzikale harten op bij de echte zigeuners. Het inspireerde hen om samen deze heerlijke swing muziek te gaan maken wat resulteerde in dit geweldige kwartet.

New section

0:00 / ???
 1. 1
  0:00 / 3:17
 2. 2
  0:00 / 3:01
 3. 3
  0:00 / 3:45
 4. 4
  0:00 / 2:43

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET 

With Ronald Weel and John Ligthart on guitar and Daniël Gueli on double bass, Marcia Bamberg sings with great passion the most beautiful French and English songs in the music style of Django Reinhardt, the founder of gipsy jazz music. The "gipsy jazz" also known as "gipsy swing" music has become known in the Netherlands through, among others, The Rosenberg Trio. 

The majority of the repertoire of the Marcia Bamberg Swing Quartet is originally from the 1920s, 30s and 40s and was written for various musicals and films at the time. Artists such as Fats Domino, Billy Holiday, The Andrew Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand and Edith Piaf have made many of these songs world famous. 

In the first half of the 20th century, this music also ended up with the extremely musical Gypsy families who traveled around the world and, to this day, play their versions of these songs. Their specific style of music invites to dance and creates a lot of cheerfulness and romance, so that the audience soon finds themselves on a terrace in beautiful Paris ... 

The Marcia Bamberg Swing Quartet can also be booked for beautiful listening concerts in a theater-like atmosphere. In addition to beautiful music, Marcia tells about the background of the songs, the life of Django Reinhardt and the history of gipsy swing music. An evening full of fun and romance. 

In the weeks leading up to Christmas, the Swing Quartet plays not only the existing repertoire, but also beautiful Christmas songs in a gipsy swing style, particularly suitable for Christmas parties and Christmas concerts! 

BIOGRAPHY 

The Marcia Bamberg Swing Quartet was created in 2018 by the joint love of Marcia, Ronald, Daniël and John for the gipsy swing music. 

Marcia, Ronald and Daniël got to know John Ligthart, who has been a well-known guitarist in this music scene for many years. During the annual Django Reinhardt Festival in Fontainebleau in France, they indulged their musical hearts with the real gypsies. It inspired them to make this wonderful swing music together, which resulted in this great quartet. 

 

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET 

Avec Ronald Weel et John Ligthart à la guitare et Daniël Gueli à la contrebasse, Marcia Bamberg chante avec une grande passion les plus belles chansons françaises et anglaises du style de Django Reinhardt, le fondateur de la musique jazz manouche. La musique "gipsy jazz" ou "gipsy swing" est désormais connue aux Pays-Bas, notamment avec le Trio Rosenberg. 

La majeure partie du répertoire du Marcia Bamberg Swing Quartet est à l’origine des années 1920, 1930 et 1940 et a été écrite pour diverses comédies musicales et films. Des artistes tels que Fats Domino, Billy Holiday, les Andrew Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand et Edith Piaf ont rendu plusieurs de ces chansons célèbres dans le monde entier. 

Au cours de la première moitié du XXe siècle, cette musique s’est également retrouvée avec les familles extrêmement musicales de Gypsy qui ont voyagé à travers le monde et qui, à ce jour, jouent leurs versions de ces chansons. Leur style de musique spécifique vous invite à danser et crée beaucoup de gaîté et de romance pour que le public se retrouve rapidement sur une terrasse dans le beau Paris ... 

 Le Marcia Bamberg Swing Quartet peut également être réservé pour de beaux concerts d'écoute dans une ambiance de théâtre. En plus de la belle musique, Marcia raconte l'arrière-plan des chansons, la vie de Django Reinhardt et l'histoire de la musique swing gitane. Une soirée pleine de plaisir et de romance. (Langues: Néerlandais et Anglais). 

Dans les semaines qui précèdent Noël, le Swing Quartet joue non seulement le répertoire existant, mais aussi de belles chansons de Noël dans un style gypsy swing, particulièrement adaptées aux fêtes de Noël et concerts de Noël! 

BIOGRAPHIE 

En raison de l’amour partagé de Marcia, Ronald, Daniel et John pour la musique manouche, le Marcia Bamberg Swing Quartet a été créé en 2018. 

Marcia, Ronald et Daniël ont rencontré John Ligthart, guitariste reconnu sur cette scène musicale depuis de nombreuses années. Lors du festival annuel Django Reinhardt à Fontainebleau en France, ils ont élevé leur coeur musical avec les vrais gitans. Cela les a inspirés à faire cette magnifique musique swing ensemble, ce qui a abouti à ce grand quatuor. 

 

MARCIA BAMBERG SWING QUARTET 

Mit Ronald Weel und John Ligthart an der Gitarre und Daniël Gueli am Kontrabass singt Marcia Bamberg mit großer Leidenschaft die schönsten französischen und englischen Lieder im Musikstil von Django Reinhardt, dem Begründer der Gipsy-Jazz-Musik. Der "Gipsyjazz" oder "Gipsy Swing" ist in den Niederlanden unter anderem durch das Rosenberg Trio bekannt geworden. 

Der größte Teil des Repertoires des Marcia Bamberg Swing Quartetts stammt aus den 1920er, 30er und 40er Jahren und wurde zu dieser Zeit für verschiedene Musicals und Filme geschrieben. Künstler wie Fats Domino, Billy Holiday, die Andrew Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand und Edith Piaf haben viele dieser Songs weltberühmt gemacht. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts endete diese Musik auch mit den äußerst musikalischen Zigeunerfamilien, die um die Welt reisten und bis heute ihre Versionen dieser Lieder spielten. Ihr spezifischer Musikstil lädt zum Tanzen ein und sorgt für viel Fröhlichkeit und Romantik, so dass sich das Publikum bald auf einer Terrasse im schönen Paris wiederfindet ... 

Das Marcia Bamberg Swing Quartet kann auch für schöne Hörkonzerte in einer theaterähnlichen Atmosphäre gebucht werden. Neben schöner Musik erzählt Marcia über den Hintergrund der Songs, das Leben von Django Reinhardt und die Geschichte der Zigeuner-Swing-Musik. Ein Abend voller Spaß und Romantik. (Sprachen: Niederländisch und Englisch) 

In den Wochen vor Weihnachten spielt das Swing Quartet nicht nur das vorhandene Repertoire, sondern auch schöne Weihnachtslieder im Zigeunerschwungstil, besonders geeignet für Weihnachtsfeiern und Weihnachtskonzerte! 

BIOGRAFIE 

Das Marcia Bamberg Swing Quartet wurde 2018 von der gemeinsamen Liebe von Marcia, Ronald, Daniël und John für die Zigeuner-Swing-Musik ins Leben gerufen. 

Marcia, Ronald und Daniël lernten John Ligthart kennen, der seit vielen Jahren ein bekannter Gitarrist in dieser Musikszene ist. Während des jährlichen Django Reinhardt Festivals im französischen Fontainebleau haben sie ihre musikalischen Herzen bei den wahren Zigeunern geweckt. Es hat sie dazu inspiriert, diese wundervolle Swingmusik zusammen zu machen, aus der dieses großartige Quartett hervorging.